FAQ

Czy na wyświetlaczu mogę emitować swoje reklamy ?

Tak. Na każdym wyświetlaczu można wyświetlać reklamy. Reklamę można samodzielnie dodać poprzez modół do drukowania biletów przez personel.

  • Na wyświetlaczach centralnych można emitować 2 reklamy jednocześnie dzieląc ekran reklam na połowę. Możliwe jest też wyświetlanie reklam w trybie jedna po drugiej w określonym odstępnie czasowym.
  • Na wyświetlaczach stanowiskowych można wyświetlać 1 reklamę w danej chwili. Możliwe jest też wyświetlanie reklam w trybie jedna po drugiej w określonym odstępnie czasowym.

Na każdym wyświetlaczu można wyświetlać również komunikaty tekstowe jak i dowolny obrazek.

Gdzie mam podłączyć nagłośnienie?

System nagłaśniający można podłączyć pod każdy wyświetlacz centralny. Jeśli użytkownik posiada centralne nagłośnienie to zaleca się, aby było ono podłączone pod 1 wyświetlacz centralny. Wtedy należy też tak skonfigurować „miejsca” aby wskazać przedmiotowy wyświetlacz do odtwarzania głosu (komunikatów) dla wszystkich miejsc. Wtedy bez względu na to z jakiego miejsca nastąpi wywołanie lektor będzie słyszalny wszędzie gdzie dochodzi nagłośnienie.

Gdzie mogę kupić sprzęt dla kolejkomatu?

Wszystkie niezbędne składniki dla systemu kolejkoBot, kupisz w naszym sklepie internetowym na stronie sklep.widnet.pl

Czy nagłośnienie jest konieczne?

Nie. Do każdego wyświetlacza można podłączyć zwykłe głośniki komputerowe. Jednak należy uważać, aby wtedy nie wskazywać dwóch wyświetlaczy do odtwarzania dźwięku ponieważ może pomiędzy nimi być minimalne przesunięcie czasowe w odtwarzaniu. Spowoduje to brzydki efekt echa. Takie rozwiązanie jest zalecane tylko dla małych instalacji gdzie zastosowanie głośniczków komputerowych jest wystarczające.

Czy mogę użyć kolejkomatu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Tak. System obsługuje zwykłe kolejki, ale również Triage. System posiada obsługe biletów drukowanych dnia poprzedniego (dla sytuacji pracy w nocy, gdy o godzinie 24:00 zmienia się data). Wtedy wystarczy, że obsługujący zmieni datę oraz zaznaczy „pokazuj bilety z dnia poprzedniego” w module „Realizacja”.

Kto mi może zainstalować oprogramowanie KolejkoBot?

Każdy informatyk. Wystarczy, że zapozna się z materiałami na naszej stronie. Będzie wtedy zdolny zainstalować każdy składnik systemu. Można też skorzystać z usług autoryzowanego przedstawiciela, których listę będziemy na bieżąco aktualizować, rozszerzać i publikować na naszej stronie.

Do czego mogę użyć infoKiosku?

Podstawowoą funkcjonalnoścą tego modułu oraz samej maszyny jest samodzielne drukowanie biletów przez naszych klientów. Jednak oprócz tego może on działać jako:

  • Urzadzenie do prezentacji i opisu eksponatów w muzeach
  • Urządzenie jako informacja ( np informacja turystyczna lub w urzędach)
  • Urządzenie emitujące ciekawe reklamy dynamiczne lub statyczne
  • Urządzenie emitujące filmy instruktażowe (na przykład w marketach do prezentacji poszczególnych produktów)

Urządzenie jest w stanie wyświetlić specjalnie napisaną stronę internetową, a dzięki temu jego zastosowanie ogranicza wyłącznie wyobraźnia osoby tworzącej stornę.

 

Czy system KolejkoBot można zainstalować na własnym sprzęcie?

Tak, jednak nie wszystkie jego składniki. Bez problemu można zainstalować Serwer, moduł „Bilety”, moduł „Realizacja”, moduł „Wyświetlacz centralny” oraz moduł „infoKiosk”. Jedyny składnik dostarczany w całości przez producenta z zainstalowanym już modułem to „Wyświetlacz stanowiskowy”. Sprzęt na którym zaprogramowano moduł „Wyświetlacz stanowiskowy” jest na tyle specyficzny, iż wymagane są modyfikacje systemu operacyjnego do prawidłowego działania. W przyszłości planuje się przeszkolić autoryzowanych przedstawicieli w tym zakresie. Jednak obecnie producent bierze na siebie obowiązek przekazania wyświetlacza z już zainstalowanym modułem. Użytkownik końcowy musi tylko na tym urządzeniu uruchomić sieć Wi-Fi oraz wpisać adres i hasło swojego serwera.

Czy KolejkoBot zadziała poza moją siecią lokalną?

Tak, jednak zaleca się aby było to realizowane z wykorzystaniem bezpiecznych kanałów łączności z użyciem szyfrowanych kanałów np. VPN.

Ile licencji potrzebuję, aby uruchomić system?

Dla uproszczenia, KolejkoBot jest licencjonowany na zasadzie: każde uruchomione stanowisko to 1 licencja. Niema tutaj znaczenia który to moduł. Jedynym elementem który nie wymaga licencji jest serwer. Oznacza to że jeśli dla przykładu będziemy potrzebowali:

  • 2 stanowiska drukowana biletów
  • 5 stanowisk do obsługi kolejek
  • 5 wyświetlaczy stanowiskowych
  • 2 wyświetlacze centralne

to powinniśmy zamówić 2+5+5+2 = 14 stanowisk.