Finansowanie

KolejkoBot to system umożliwiający zapewnienie płynności obsługi klientów, ale nie tylko. Dzięki wbudowanej funkcji wyświetlania reklam może przynosić również zyski.

Finansowanie Kolejkobotu - WidNet - kolejkomat (system kolejkowy)

Nasza aplikacja została zaprojektowana tak, żeby maksymalnie wpływać na obniżenie kosztów.

Dzięki możliwości instalacji na systemach Windows i Linux nie trzeba korzystać z odrębnego sprzętu. Bilety można drukować z użyciem niedrogiej, termicznej drukarki paragonowej.

Zaletą systemu jest działanie bezprzewodowe z użyciem istniejącego Wi-Fi, co eliminuje koszty montażu wewnętrznej infrastruktury internetowej.

Wprowadziliśmy przejrzysty cennik z systemem obliczania cen oraz możliwością automatycznej kalkulacji kosztów zakupu licencji na naszej stronie internetowej.