Aktualności

Kolejkomat (system kolejkowy) - Czy profesjonalny system kolejkowy może być zakupiony z pominięciem PZP w przypadku tzw. Szpitala węzłowego lub innego?

Czy profesjonalny system kolejkowy może być zakupiony z pominięciem PZP w przypadku tzw. Szpitala węzłowego lub innego?

Jeśli masz jeszcze wątpliwości zapoznaj się z interpretacją Urzędu zamówień Publicznych, którą publikujemy poniżej. Naszym zdaniem zdecydowanie tak. I nie dotyczy to tylko szpitali, ale każdej instytucji, która jest zobowiązana do przestrzegania PZP.

Jak podaje Urząd Zamówień publicznych na swoich stronach:
www.uzp.gov.pl/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-COVID-19

ps. Koniecznie podziel się tą informacją klikając w ikonę facebook'a w dolnej części strony aby pomóc innym. (udostępnij). Jeśli tematyka systemów kolejkowych Cię zainteresowała, polób nas na facebook'u: https://www.facebook.com/KolejkoBot

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (zob. art. 2 ust. 1 ustawy o COVID-19), nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane.

Z treści art. 6 ustawy o COVID-19 wynika, że przepis ten:

 1. ma zastosowanie tylko do zamówień na towary lub usługi,
 2. niezbędne do przeciwdziałania COVID-19,
 3. dotyczy sytuacji, w których:
  • zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby,
   lub
  • jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Należy podkreślić, że przesłanka wymieniona w punkcie 1 i 2 musi być spełniona w każdym przypadku. Ponadto do zastosowania omawianego wyłączenia wymagane jest zaistnienie jednej z dwóch przesłanek wymienionych w punkcie 3.

Aby zapobiec szybkiemu i niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby zaopatrz izbę przyjęć w System kolejkowy. Może to być na przykład kolejkobot firmy WidNet ( www.kolejkobot.pl ).

Jak to zadziała?

 1. Pacjent pojawi się na izbie przyjęć i samodzielnie wydrukuje sobie bilet (podchodząc do naszego kolejkomatu).
 2. Następnie usiądzie w poczekalni i będzie czekał na wezwanie obsługi.
 3. Obsługa klikając przycisk „Następny”, wywoła numer który pojawi się w poczekalni na wyświetlaczu, a jednocześnie lektor wywoła numer np: „Numer AB 50 – gabinet 5”. 

Pamiętaj, system ten może zainstalować u Ciebie jedna z naszych firm partnerskich których listę publikujemy w zakładce Kontakt.

Możesz go sobie również zainstalować samodzielnie – wszystkie materiały, instalatory, instrukcje publikujemy w dziale Strefa partnera.

Jeśli jednak chcialbyś wybrać system kolejkowy w drodze zamówienia publicznego (przetargu), pobierz Opis Przedmiotu Zamówienia, który zapewni Ci że instalacji systemu może dokonać każda firma informatyczna w Polsce. Kliknij aby pobrać wersję do edycji.

Tekst: Janusz Jurczyk